free site statistics
Diccionario Ingles-Español-Tagalog - Sofronio G. Calderón

Diccionario Ingles-Español-Tagalog

Author Sofronio G. Calderón

  • Published: 2007-03-04
  • Category: Dictionaries & Thesauruses

Description

Hango sa kahusayan ni Sofronio G. Calderón sa wikang Ingles, Español, at Tagalog, ang diccionariong ito ay magdudulot ng kalinawagan ukol sa paggamit ng mga salitang naiakda. Pero higit pa sa roon, ito’y sulyap din sa pamamaraan ng pagtatalayakan noong panahon pa ng mga Kastila–at kung paano ito nagbago sa panahon natin ngayon.